ایستگاه استقبال از زائر1396

در ایام شهادت امام رضا ع به جهت اسکان و استقبال از زائرین پیاده امام رئوف در مسیر نیشابور به مشهد از این عزیزان پذیرایی شد

فهرست