اجرای سرود علی آقامه

در ایام ولادت اقا امیرالمومنین سرود علی اقامه در محل بازار ملل همزمان با جشن بزرگ بازار برگزار شد

فهرست