تاتر طنز سروان توپولوف

تاتر طنز سروان توپولوف ویژه ایام دهه فجر طراحی و در فرهنگسرای قرآن مشهد برگزار شد . زمان اجرا 1398

فهرست