اجرای سرود غدیر

این سرود ویژه ایام قربان و غدیر در بوستان ها و فرهنگسراهای مشهد برگزار شد

فهرست