جلسه تربیتی مهدی یاوران

این جلسه در ایام ماه مبارک رمضان99 ویژه منتخبین جلسات فرهنگی برگزار شد

در این برنامه علاوه بر اموزش های اعتقادی بر اموزه های کاربردی و تهذیبی تاکید شد

فهرست